פרופ' משה ליסק (1928-2018)

פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל לשנת תשנ"ב. גדל ולמד בתל-אביב, ובשנת 1947 הצטרף להגנה ולפלמ"ח. לאחר המלחמה למד סוציולוגיה באוניברסיטה העברית ובה קבל את תאריו האקדמאים. מחקריו עסקו בניתוח היישוב של טרום המדינה ובמדינת ישראל לכל אורך שנות קיומה. מחקריו הרבים ראו אור בשורה ארוכה של ספרים ומאמרי מחקר שפירסם. בשנת 2012, ובזכות קשריו הטובים עם נשיא המכללה דאז, פרופ' חנוך לביא, תרם ליסק את מרבית ספריו לספריית המכללה והרים בכך תרומה חשובה לחיזוק לימוד הסוציולוגיה במסגרת החוג הרב תחומי.