משפחת משה קול (1911-1989)

מנהיג ציוני, חבר הנהלת הסוכנות, חבר הכנסת ושר בממשלות ישראל. נולד ברוסיה, עלה ארצה בשנת 1932. מנעוריו היה פעיל באירגונים הציוניים באירופה והשתתף בקונגרס הציוני ה-18 (1933). עם קום המדינה וכינון הכנסת הראשונה היה בין מקימי המפלגה הפרוגרסיבית, שלימים התאחדה עם הציונים הכלליים והמפלגה הליברלית. שנים רבות כיהן כיו"ר "עליית הנוער" ולאחר מכן כשר בממשלות לוי אשכול וגולדה מאיר ויצחק רבין. כן פעל רבות למען בנייתה של חברה פלורליסטית-ליברלית בישראל, למניעת כפייה דתית ולשוויון זכויות לבני המיעוטים בארץ. ספריו נתרמו לספריה ע"י בתו.