השאלות ציוד נוסף לרשות הסטודנט

לרשותכם ציוד נוסף לעבודה בתוך הספרייה.

 לשימוש בעמדת היעץ

ניתן לשאול בדלפק

מהדק סיכות

אוזניות שמע

מחורר

מושב

 

שולחן למחשב

 

חישובית