ניהול כרטיס קורא

ניהול כרטיס קורא

חשוב לדעת שכל קורא אחראי להכניס פרטי התקשורת ב"חשבון המשתמש" שלו: כתובת, טלפון, רצוי נייד, מייל. חשבון קורא ללא פרטים לתקשורת חסום להשאלות. הקורא אחראי לניהול "חשבון המשתמש" שלו. אם ברשותך ספרים בהשאלה מהספרייה – עליך האחריות לבדוק את תאריכי ההחזרה הצפויים.

בכל מקרה של טעות, אי הבנה ובירורים שונים ניתן ורצוי ליצור קשר עם דלפק ההשאלה בספרייה בהקדם האפשרי
בדואר אלקטרוני: orit@kinneret.ac.il
טלפון: 04-6653721.

ניהול הזמנות, החזרות והארכות בחשבון המשתמש

הזמנת ספרים
ניתן להזמין ספר המושאל לקורא אחר באמצעות חשבון המשתמש. לאחר שמצאת את הספר הנדרש בקטלוג והוא אינו נמצא על המדף, ניתן לבצע הזמנה לספר.

מצב השאלת ספרים

עם הכניסה ל"חשבון שלי" אפשר לראות את רשימת כל הספרים ששאלת, ותאריך ההחזרה הצפוי של כל אחד מהם.
המילה "הארך" שבסוף כל שורה מצביעה על כך שהמאריך האוטומטי עדיין פעיל.

מצב הזמנות ספרים

עם כניסתך ל"חשבון המשתמש" תראה מצד ימין את המילה "הזמנות" ולידה בסוגריים מספר הספרים שהזמנת. לחיצה על "הזמנות" תפתח לך את רשימת הספרים שהזמנת ופירוט מצב ההזמנה.