מידע כללי ונהלים

מידע כללי ונהלים

ספריית מכללת כנרת בעמק הירדן הינה ספרייה אקדמית. תפקידה לשרת את תלמידי המכללה, מוריה ועובדיה, בתחומי הלימוד וההוראה השונים. 

שעות פעילות הספריה

שירותי הספריה נפסקים רבע שעה לפני סגירתה. הודעות בדבר שינויי זמנים מתפרסמים בכניסה לספריה, בדלפק ההשאלה, בפייסבוק "הספרייה במכללת כנרת" , ובאתר האינטרנט.

כללי התנהגות

  • השימוש בטלפונים סלולרים  יתנהל בשקט בלבד. שימוש באמצעות אוזניות.

  • אין לקיים שיחות וידאו או זום קולני במרחב הפתוח
  • אין לאכול ולשתות בספריה.

  • לאחר השימוש יש להניח את הספרים או כתבי העת על העגלות המיועדות לכך.

  • נא לשמור על שלמות הספרים, ולהקפיד להחזירם שלמים ונקיים.

אוסף הספרייה

בספרייה כמאה חמישים אלף כותרים במדעי הרוח, החברה והמדעים המדויקים. בנוסף לכך קיים אוסף – ספרות יפה, סרטי וידאו, מפות, תדפיסים ותקליטורים. החומר עומד לרשותכם על המדפים. חיפוש חומר בספרייה מתבצע באמצעות חסמב"א – חיפוש ספרים ומאמרים בבת אחת ומאגרי המידע. כמו כן ניתן לחפש חומרים באמצעות כלים שונים באינטרנט. הקטלוג והאינטרנט זמינים למשתמשים גם דרך המחשב האישי בבית, וחלק ממאגרי המידע.

הדרכות

על כל סטודנט חדש במכללה בכל חטיבות הלימוד לעבור הדרכה בהכרת אוסף הספרייה והשימוש בו. 

השאלת ספרים

ניתן לשאול ספרים מאוסף הספרייה באופן אישי, עם הצגת תעודת סטודנט או כל תעודה מזהה. משך תקופת ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ומעמד הקורא. זכויות השאלה ניתנות לסטודנטים שעברו הדרכה בספרייה, למרצים ולעובדי המכללה. לתושבי האזור ניתנת זכות השאלה באמצעות תשלום פיקדון חד-פעמי, ותעודה מזהה ניתן להאריך את הספרים באמצעות חסמבא החשבון האישי ובמקרים מיוחדים דרך הטלפון 04-6653721

צילום סריקה והדפסה

לרשות ציבור משתמשי הספרייה עומדות מכונות צילום בתשלום, וכן מדפסות הקשורות לעמדות המחשב, ולמאגרי המידע בספרייה, סורק נמצא בקומה 1.