משפחת פרופ' אברהם (אלן-אדגר) שפירא (1927-2011)

נולד בארה"ב. למד ולימד משפטים באוניברסיטאות ייל והרווארד. עלה ארצה מטעמים אידיאולוגיים בשנת 1955, נקלט בקיבוץ דגניה א' ובו הקים את משפחתו. לימד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ואח"כ גם בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. השתתף בפרויקט תרגומו לעברית של "הפדרליסט", מכתבי היסוד של המשפט החוקתי האמריקאי. תרומתו לשיח המשפטי בארץ הייתה הן בתחום המשפט הציבורי והן בהקשר לדיון אודות מקומו של המשפט בחיי הקיבוץ. לאחר מותו נתרמו ספריו ע"י בנו, השופט רון שפירא, לספריית המכללה.