נהלי השאלת ספרים בספרייה

נהלי השאלת ספרים בספרייה

 • סטודנטים הלומדים במכללה האקדמית ובמכללה האזורית.

 • ההשאלה מתבצעת באמצעות תעודת סטודנט או כל תעודה מזהה אחרת.

 • חל איסור על הצגת תעודה שאינה שייכת למי שמגיע לדלפק ההשאלה.

 • מרצים וסגל העובדים: ההשאלה מתבצעת בזיהוי ע"י מספר תעודת זהות.

 • מנויים במסלול פרטי (קוראים חיצוניים) תושבי עמק הירדן. ההשאלה מתבצעת עם הצגת תעודה מזהה.

 • ספרניות האחראיות על הספריות המקומיות ביישובים הקשורים לספרייה האזורית: בתיאום עם מנהלת הספרייה האזורית.

 • אורחים ומבקרים מתקבלים בברכה בספריית מכללת כנרת.

כמות הפריטים המושאלים וכן זמן ההשאלה מוגבלים בהתאם לסטטוס הקורא ולסוג הפריט המושאל.

שירותי יעץ ועזרה ניתנים למבקרים ואורחים, אך עדיפות במתן שירותים אלה תינתן לקהילת המכללה: מרצים, סטודנטים וסגל העובדים. מומלץ לאורחים לתאם הגעתם מראש.

אורחים אינם רשאים:

 • לקבל פריטים בהשאלה

 • לפתוח תדפיסים ומאגרי מידע הדורשים הזדהות במספר תעודת זהות וסיסמא

לביצוע ההשאלה יש להביא את הספר/ים לדלפק ההשאלה, ולהציג תעודה מזהה.

לכל ספר מצוין תקופת ההשאלה שלו במערכת הממוחשבת.

כתבי עת וספרי יעץ לא ניתנים להשאלה.

סטודנטים במסלול אקדמי/לימודי תעודה והנדסאים: ניתן לשאול ספר אחד שמור למשך הלילה, ניתן לצפות בסרטים בתוך הספרייה, השאלה בינספרייתית – לפי דרישות הספרייה המשאילה (נדרש תשלום לכיסוי הוצאות ההשאלה והדואר).

סגל אקדמי – מרצים: ניתן לשאול ספרים שמורים שהם ספרי הקורס בתיאום עם אחראית מחלקת השאלה, כתבי עת יינתנו להשאלה לפי הצורך בתיאום עם אחראית מחלקת השאלה, השאלה בינספריתיית – בתיאום עם הספרנית האחראית.

בתום שנה"ל מרצים נדרשים להביא לספרייה את כל הפריטים שנמצאים אצלם בהשאלה (=פעולת איפוס כרטיס)

סגל מנהלי: לא יכולים לשאול ספרים שתקופת השאלתם שבוע או פחות.

קוראים במסלול "מנוי פרטי" (חיצוניים): לפי תנאי הסכם פתיחת המנוי.

מעקב אחרי תאריכי החזרה צפויים הוא באחריות הקורא ונעשה דרך חשבון משתמש במערכת הממוחשבת. כניסה עם מספר ת"ז בשם משתמש ובסיסמא

הספרייה מפעילה מערכת הארכת השאלה אוטומטית לכל קוראיה. המערכת מאריכה את תקופת ההשאלה לספרים הניתנים להארכה.
הארכת השאלה אפשרית בתנאי שהפריטים המושאלים לא הוזמנו ע"י קורא אחר, בהתאם להגבלות מספר הפעמים להארכת השאלה לסטודנטים (בסעיף מעקב אחר הזמנה/השאלה) ובתנאי שכרטיס הקורא לא נחסם בגלל קנסות או פריטים שזמן החזרתם עבר.

כדי שתוכלו לקבל התראה על אי הארכת השאלה עליכם לעדכן את כתובת הדוא"ל שלכם בכרטיס הקורא.

התראה על אי הארכת השאלה נשלחת באופן אוטומטי בדוא"ל. ההודעה נשלחת יומיים לפני תאריך ההחזרה הצפוי. בגלל בעיות בשרתי הדואל השונים בארץ לא תמיד מגיעות ההודעות בצורה עקבית ותקינה ולכן אין להסתמך על ההודעות האוטומטיות בצורה בלעדית. חובה לבדוק את תאריכי ההחזרה הצפויים בכרטיס הקורא. תלונה על אי קבלת התראה בדואל לא תהווה הצדקה לאיחור בהחזרת פריטים מושאלים.

הזמנת ספרים

 • ניתן להזמין ספר המושאל לקורא אחר באמצעות המערכת הממוחשבת.
 • אין אפשרות להזמין ספר שזמין על המדף.
 • מעקב אחר מצב ההזמנה אפשרי דרך "חשבון המשתמש" במערכת הממוחשבת.
 • ספר שהוזמן והגיע לספרייה, ימצא בדלפק ההשאלה במשך יומיים.
 • מומלץ לעקוב אחר ההזמנות, ומתי מגיע ה"תור" שלכם.

את הספרים ניתן להחזיר ישירות בדלפק ההשאלה, או לתיבת ההחזרות ליד דלת הספרייה.
הקורא אחראי על הפריטים המושאלים על שמו עד להחזרתם לספרייה.

 • הקורא אחראי לשלמות ותקינות הפריטים הנמצאים ברשותו ולהחזרתם במצב תקין.
 • קורא שיחזיר פריטים במצב לא תקין יחויב בעלות רכישת פריט חדש.
 • קורא המאבד פריט נדרש להודיע על כך בהקדם
 • הקורא יחויב בעלות רכישת פריט חדש, עבור האובדן
 • הערה: כרטיס הקורא נסגר לסטודנטים שסיימו לימודיהם במכללה, מרצים וסגל עובדים שסיימו עבודתם במכללה.
 • הם מוזמנים לפתוח כרטיס חדש במסלול פרטי ("קורא חוץ").
ניתן לצפות בסרטים לצרכי לימוד והוראה בין כותלי הספרייה בלבד!