כללי הרישום הביבליוגרפי

כללי הרישום הביבליוגרפי

כיצד לרשום ציטוט של פריטים ביבליוגרפיים בסיומה של עבודת מחקר במדעי הרוח והחברה ומדעים מדוייקים?

מדריכים מהרשת לכללי הציטוט APA7