כללי הרישום הביבליוגרפי

כיצד לרשום ציטוט של פריטים ביבליוגרפיים בסיומה של עבודת מחקר במדעי הרוח והחברה ומדעים מדוייקים?

כללי ציטוט במדעי החברה 7 APA (מדעי ההתנהגות, חינוך, תקשורת, ארץ ישראל, רב תחומי, משפטים, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה)

אזכור בגוף הטקסט במדעי החברה APA

כללי ה APA  מתורגמים וערוכים בערבית באדיבות וליד אחמד וספריית מכללת אלקאסמי

כללי ציטוט אוניברסיטת חיפה

מדריכים מהרשת לכללי הציטוט APA7

 כללי ציטוט בית ברל

 כללי ציטוט סמינר הקיבוצים

 כללי ציטוט אורנים