הרשמה לספרייה

הרשמה בדלפק ההשאלה. נא להתעדכן בטלפון 04-6653721 , מתי ניתן להירשם.

יש להצטייד בתעודת זהות, כתובת דוא"ל וצ'ק ביטחון ללא תאריך. (כל קורא רשאי לשאול 2 ספרים)

קורא פרטי תושב עמק הירדן  - 300 ₪  עבור השאלת 2 ספרים שאינם רשומים בקורס בהתאם לנהלי ההשאלה של הספרייה.

ניהול חשבון קורא

ניהול חשבון הקורא נעשה דרך המערכת הממוחשבת. לחץ כאן לכניסה למערכת הממוחשבת.

למעלה מצד שמאל - לחץ על ה"כניסה לחשבון משתמש". הכנס מספר ת"ז, ובסיסמא הכנס שוב מספר ת"ז.

במערכת הממחושבת ניתן לחפש ספרים, להזמין ספרים, לנהל מעקב אחר השאלות והזמנות לקורא.

על הקורא לעקוב אחר תאריכי החזרה של הספרים שלקח וההזמנות שעשה. הספרים המוזמנים נשמרים בדלפק ההשאלה לזמן מוגבל.

כל איחור בהחזרת ספר גורר קנס