משאבי אנוש

חשבים  - מידע עיסקי   ,   לוטם - מרכז פיתוח ארגוני והדרכה, מאמרים וסדנאות   ,   מרכז גישות - פיתוח מיומנויות התנהגות בארגון

משאבי אנוש - אתר לניהול משאבי אנוש והדרכה   ,   משאבי אנוש - ניהול אנשים ועסקים   ,   פורטל מנהלי משאבי אנוש , מעלה - קידום אחריות תאגידית

ארגונים

איגוד לשכת המסחר   ,   הסתדרות עובדי המדינה בישראל   ,   עובדים - המרכז לבדיקת זכויות 

דינים

דיני עבודה ודין אזרחי עיסקי – אריק שלו   ,   מיסים ועסקים - מאמרים משפטיים בתחומי המיסוי והעסקים   ,   חילן - חקיקה בניהול משאבי אנוש