מדעי המדינה

יעץ

לקסיקון באזרחות   ,   political science - מונחון במדעי המדינה.

מידע

אדוה - מידע על שוויון וצדק החברתי   ,   המכון הישראלי לדמוקרטיה   ,   מדעי המדינה - ריכוז מקורות מידע  - האוניברסיטה העברית

יחסים בינלאומיים  - ריכוז מקורות מידע - האוניברסיטה  העברית

ישראל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   ,   מגילת העצמאות   ,   ממשלות ישראל לדורותיהן   ,   כנסת ישראל   ,   ביקורת המדינה - אתר מבקר המדינה

ועדות הכנסת - ניתן להגיע לוועדת ביקורת, ולפרוטוקולים של הועדות   ,   מרכז השלטון המקומי

ממשל

שקיפות בינלאומית - ישראל   ,   National Parliament - בתי נבחרים לאומיים   ,   ממשל באינטרנט - נושאים שונים בארגון וממשל בעולם

ASPA American Society for Public Administration - אגודה העוסקת במנהל ציבורי   ,   GPO - נאומים, ומידע נוסף בארה"ב

ICPSR  - מחקרים פוליטיים וחברתיים   ,   The Project on Defense Alternatives - מאמרים ומחקרים שנעשו ע"י אוניב' קימברידג

טרור

Infectious Terrorism   ,   The Institute for Counter-Terrorism - מאמרים על פי נושאים

ארגונים לזכויות אדם

בצלם - מרכז מידע ישראלי לזכויות האדם בשטחים   ,   Human Rights Watch - הארגון לזכויות האדם, מידע על כל מדינות

Amnesty International - ארגון אמנסטי   ,   Human Rights Internet - HRI - ריכוז עולמי של מידע באינטרנט