כלכלה

יעץ ומוסדות

בנק ישראל   ,   הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה    ,   רשות המיסים   ,   מכון היצוא הישראלי   ,   הבורסה לניירות ערך   ,   משרד האוצר

התאחדות התעשיינים בישראל   ,   מרכז טאוב - חקר המדיניות החברתית בישראל   ,   משרד הכלכלה והתעשייה   ,   רשות ההגבליים העיסקיים

קו לעובד - הגנה על זכויות העובדים   ,   רשות ניירות ערך   ,   דן אנד ברדסטריט - חברה לתחום מידע עסקי בישראל

Business Market Research Collection   ,   ABI/INFORM Complete   ,   The World Bank Group

מאגרי נתונים

ריכוז אתרי מידע בכלכלה - האוניברסיטה העברית   ,   קרן המטבע הבינלאומית – בסיס נתונים , פרסומי המוסד לביטוח לאומי  

הבנקים המרכזיים של מדינות רבות    ,   EconData - אוספי נתונים מקוונים, תקצירים סטטיסטיים מקוונים

FindLaw - משאבים בתחומי כלכלה חיפוש ומידע   ,   FinWeb - אתר המפנה לנתונים פיננסיים בעולם

The World Bank: Data   ,   OECD Statistics   ,   Business & Finance   ,   The United Nations Statistics Division (UNSD)

Trading economics

מידע עסקי

מרקט פלייס - כלים למסחר   ,   Bizportal - אתר הכלכלי-פיננסי   ,   BDI - מידע עסקי בישראל   ,    שערי מטבעות וחישוב שערי מטבע שונים    

FinancialWeb -  מידע עיסקי חובק עולם   ,   OANDA - שערי המרה , מידע על חברות ועסקים   ,   SEC - ניירות ערך וחליפין בארה"ב

TradePort - מחקרי שוק בעולם, מאמרים ונתונים על ישראל    ,   Yahoo Finance - הפניות לנושאים פיננסים שונים

כתבי עת בכלכלה

בנק ישראל - פירסומים, ניירות עמדה, מחקרים ומאמרים   ,   גלובס – עיתון כלכלי יומי   ,   דה מרקר – עיתון כלכלי יומי

The Economist - כתב עת לעניני כלכלה   ,   Fortune - מגזין לעניניי כלכלה   ,   Frobes - אחד מכתבי העת המובילים לכלכלה בארה"ב