כלי חיפוש

מנועי חיפוש עברית -  גוגל ישראלסטארט2find                     

מדריכים עברית - וואלהזולו, נענעסנוניתתפוז2Find ,2net              

מנועים מומלצים - YahooGoogle ,exaleadהמלצות       

חיפושים מדעיים - Google Scholar ,Scirus for Scientific Information             

מנועים כללים -bingAskAnswersTeomaexaleadExciteHotbotInfoLycosProFusion 

מדריכים - AboutLookSmartDMOZNorthernlightRefdesk, KeywordDiscovery

מנועי "על" - All Search EnginesDogpileProFusionSearchkartoo           

אפשרויות Google:  גוגל ספריםחיפוש מורכב ,Google News,  Google Scholar ,            

SurfWax - Invisible web  

שאל את המומחה - Ask.comAskErickAsk Dr. Math

נושאים - AllcademicAcademic Info, Internet Public LibraryRefdesk, Virtual Library

מנועים נושאיים בתחומי vortals - ספרותמשפט, אמנות

מנועי חיפוש ערבית - גוגל ערבית1001Sitesyahala

חיפוש תמונות - Ask, Googlephotographic libraryphotoseekPicsearchyahooflickr 

חיפוש וידאו - Google,  Yahoo

מאה מנועי חיפוש