השאלה בינספרייתית

לא מצאתם את הפריט הנדרש לכם באוסף הספרייה? אנחנו נמצא אותו בספרייה אחרת גם בסגר. שירות השאלה בין-ספרייתית מאפשר לסטודנטים ולסגל של המכללה להזמין ספרים, וסריקות מספריות אחרות בארץ.

השאלה בינספרייתית - לסטודנטים

ניתן להזמין ספרים ומאמרים מספריות אחרות בארץ.  לאחר שבדקת כי הספר או כתב העת (מאמר) הנדרש לך אינו נמצא בספרייתנו עליך לבדוק דרך מערכת חסמב"א. מומלץ לעשות זאת עם ספרנית יעץ.

טופס הזמנת השאלה בין ספרייתית - ניתן להדפיס או לקבל בדלפק. כמו כן ניתן למלא באופן ממוחשב ולשלוח במייל לעליה ill@kinneret.ac.il.

ההזמנות יסופקו תוך שבועיים לערך. את הספרים ניתן יהיה לשאול לפרק זמן שיקבע על ידי הספרייה המשאילה. איחור בהחזרת ספר גורר קנס

שירות זה לא ניתן למי שאין לו "חשבון קורא" בספריית מכללת כנרת, ולא לקוראים במסלול "קורא פרטי"

השאלה בינספרייתית - למרצים

ניתן להזמין ספרים ומאמרים מספריות אחרות בארץ.  לאחר שבדקת כי הספר או כתב העת (מאמר) הנדרש לך אינו נמצא בספרייתנו. עליך לבדוק דרך מערכת חסמב"א. מומלץ לעשות זאת עם ספרנית יעץ.

טופס הזמנת השאלה בין ספרייתית - ניתן להדפיס או לקבל בדלפק. כמו כן ניתן למלא באופן ממוחשב ולשלוח במייל לעליה ill@kinneret.ac.il.

ההזמנות יסופקו תוך שבועיים לערך. את הספרים ניתן יהיה לשאול לפרק זמן שיקבע על ידי הספרייה המשאילה.