הנדסה

מאגרי מידע

Academic Search Complete   ,   Agency   ,   ASM Handbooks Online   ,   Encyclopedia of Catalysis   ,   Compendex   

Encyclopedia of Computational Mechanics , EPA - Environmental   ,    Google Scholar   ,   GreenFILE   ,   IEEE Xplore 

ICSD - The Inorganic Crystal Structure Database   ,   INIS - The International Nuclear Information System   ,   INSPEC 

NTRS - NASA  Technical Reports Server   ,    Knovel   ,   Proquest Dissertations and Theses   ,   Protection

ProQuest Central   ,   SciFinder   ,   Scopus   ,   Web of Science   ,   ScienceDirect   ,   SciTech Connect

כתבי עת ויעץ

לשכת המהנדסים - ספרות מקצועית, כתבי עת, מאמרים, מאגרי מידע   ,   מדיום דיגיטל - כתבי עת בתחומים של : כימיה, מים, בנין,טכנולוגיה

Hinet - פורטל טכנולוגיה   ,   שער לתעשייה - עיתונות מקצועית   ,   אנרגיה וסביבה -מגזין לסביבה ירוקה

הנדסת מערכות מידע

לשכת מנתחי מערכות מידע   ,   מידעת – כתב עת של קהילת המידע   ,   אחזור טקסט - קבוצת עניין אחזור טקסט

הנדסת איכות ואמינות

האיגוד הישראלי לאיכות   ,   קישורים לאתרי איגוד איכות בחו"ל ואתרים נוספים   ,   מכון התקנים

הנדסת מים

מים והשקיה – ארגון עובדי המים   ,   רשות המים – נתונים ומידע מקצועי   ,   ארגון עובדי המים ,

הנדסת חשמל

תירוש – כתבי עת בנושאי חשמל, הנדסה ובנייה   ,   עיתון התאגדות מהנדסי החשמל   ,   פאזה אחרת – מידעון מקצועי חברת החשמל

דו"ח סטטיסטי חברת החשמל 

 

טבלה מחזורית