אנציקלופדיות

בשפה העברית

אסטרופדיה - אנציקלופדיה לאסטרונומיה, אסטרופיזיקה וחקר החלל, מיזם בחסות אוניברסיטת תל-אביב

ויקיפדיה - אינציקלופדיה חופשית רב לשונית מתעדכנת כל העת. [ יש לזכור כי אין בקרה אקדמית ממקור זה ]

בשפה האנגלית

Altapedia - אנציקלופדיה למפות פיזיות ופוליטיות, כמו כן ניתן לקבל נתונים סטטיסטיים על מדינות שונות בעולם, אקלימן והיסטוריה

Britanica Online - הבריטניקה בצורה מקוונת 

the Encyclopedia of Plants  -  Botany.Com  - מידע על צמחים ופרחים

Columbia Encyclopedia - מהדורה מקוונת לאנציקלופדיה מודפסת, מהדורה ששית. אין קישוריות מחוץ לאנציקלופדיה ואין קישורים בתוכה. חומר אמין וישנן ציטטות ביבליוגרפיות

Cook's Thesaurus - אנציקלופדיה למזון

Jewish Encyclopedia

Encyberpedia  - רשימת אנציקלופדיות מודפסות ומקוונות מאורגנת על פי נושאים וניתן לארגנה על פי סדר אלפבתי 

Encyclopedia.com - למעלה מ 50,000 ערכים בתחומי דעת שונים. פוליטיקה, משפט, אומנות, גיאוגרפיה ועוד. ישנן הפניות למקורות נוספים בתחום הידע הנדרש- המאמרים קצרים  ונותנים מידע שימושי

Encyclopedia of the Orient - תרבויות, אישים, ושפות הקשורות לעולם הערבי ולמזרח-התיכון

Encyclopedia Mythica - מיתולוגיות מעמים שונים ואיזורים שונים בעולם

 Encyclopedia Smithsonian - אנציקלופדיה בתחומי דעת מגוונים, עונה על שאלות בתחום העניין, ומפנה למקורות מידע מגוונים החל מספרים וכלה במקורות אלקטרונים.

 The Internet Encyclopedia of Philosophy - האנציקלופדיה לפילוסופיה באינטרנט

Webopedia - מילון/אנציקלופדיה למונחי מחשב ואינטרנט